چه کسی کشاورز آینده است؟

کشاورزان آینده که توسط طوفانی کامل از پویایی بازار ، نوآوری ، تغییرات جمعیتی و فلسفه های مدیریتی جدید هدایت می شوند ، به سادگی از خرد متعارف و مدل های تجاری متعارف سرپیچی می کنند. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که فقط 5٪ از مزارع 75٪ یا بیشتر از محصولات کشاورزی آمریکا را تا سال 2040 تولید خواهند کرد. در حالی که نیروهای ادغام و تحول برای رهبران صنعت کاملاً شناخته شده است، ماهیت واقعی کشاورزان در آینده به حدس و گمان سپرده می‌شود

 

Margy Eckelkamp

October 23, 2020 03:51 PM

 

آقای برت سایتو(Brett Sciotto)،  مدیر عامل ، تحقیقات کمپانیای آیمپوینت(Aimpoint) می گوید: “اگر بتوانید پاسخ دهید كه چه كسی كشاورزان آینده هستند ، می دانید كه چگونه بر اساس آنچه مشتری در طول زمان از شما می خواهد مشاوره و همکاری خود را ادامه دهید.”

این شرکت تحقیقات خود در زمینه Farmer Of The Future را در آوریل 2018 آغاز کرد که شامل مصاحبه با کشاورزان و دامداران بود. سنگ بنای اصلی این تحقیق ، طراحی یک مطالعه روانشناختی برای درک شخصیتهای این صنعت بود.

مدیر شرکت Aimpoint  ادامه میدهد: ” روش های زیادی برای تقسیم بندی مشتریان وجود دارد. ما روی روانشناسی متمرکز شدیم تا عمیقا بفهمیم که کشاورزان چه کسانی هستند، در پاسخ به سؤالاتی نظیر :

 

چگونه تصمیم می گیرند؟

آنها در مورد کشاورزی چگونه فکر می کنند؟

آنها چگونه به دنیا نگاه می کنند؟

آنها چگونه به مشاغل خود نزدیک می شوند؟

به چه کسانی اعتماد می کنند؟

چکیده تحقیق تیم Aimpoint پنج شخصیت کشاورز را تبیین  کرد: نخبگان مستقل ، سازندگان مشاغل کارآفرین ، شاغلین کلاسیک ، سنتی های  متکی به خود و افرادی که سبک زندگی مبتنی بر وام دارند.

  • نخبگان مستقل(Independent Elites): در بالاترین نقطه بازی، مخترع(مبتکر)، از نظر مالب خوب، موفق در توسعه، تیم های مشاوره دارند، دید بلند مدت دارند، سرمایه گزاری در راه سعادت انجام می دهند
  • سازندگان(مؤسسین) مشاغل کارآفرین(Enterprising Business Builders): کارآفرین، خیلی متمرکز بر نوع آوری، بدنبال راه های جدید برای انجام تجارت، از نظر مال قوی، مدل هل را تجدید ساختار می کنند، خیلی قدرتمندند، فراگیران مادام العمر
  • شاغلین کلاسیک(Classic Practitioners): هدف گرا، تحت فشار مالی،نیازمند کمک و حمایت، فاقد بخشی از دانش تجارت(کسب و کار)، عقب افتاده اند و شروع به از دست دادن مزیت رقابتی شده اند
  • سنتی های(با اعتماد به نفس) متکی به خود(Self-Reliant Traditionals): هیچ تمرکزی بر رشد ندارند، بر روی آنچه دارند متوقف شده اند، خیلی سنت گرا هستند، مانند نسل های گذشته مزرعه داری می کنند، شدیداً صرفه جو و در نتیجه پول بسیار زیادی پس اندار دارند
  • سبک زندگی مبتنی بر وام(Leveraged Lifestylers): بیش از حدتمدید شده، تجارت از سبک زندگی آن گریزان است، در برزخ مالی هستند، تحت بیشترین فشار، سریعترین ادغام رو دارند

Sciotto می گوید: “در هر یک از این بخش ها ، کشاورزان بزرگ و کشاورزان در مقیاس کوچکتر وجود دارد و کشاورزان مسن و کشاورزان جوان نیز وجود دارند.” “موفقیت یک کشاورز بیش تر از اندازه در تقسیم بندی آنها دخالت دارد. تاریخچه ، توانائب ذهن(نگرش) و تمایل آنها به اتخاذ تصمیم باعث رویکرد آنها در تجارت می شود. ”

پس چه کسی کشاورز 2040 خواهد بود؟

آقای سایوتو  می گوید پیش بینی آینده یک هنر و یک علم است ، اما مهمترین چیز این است که فشارهای عظیم امروز در کشاورزی طی 20 سال آینده ادامه خواهد یافت. این امر به عنوان آینده کشاورزی به دو گروه منجر خواهد شد: نخبگان مستقل و سازندگان مشاغل کارآفرین.

Sciotto   می گوید: “این كشاورزان از كیفیت ها و خصوصیاتی برخوردارند كه به آنها اجازه می دهد در سال 2040 به موقعیت موفق برسند.” “آنها ضریب هوش و سازگاری تجاری دارند. آنها مبتکر هستند و همکاری می کنند. ”