چه کسی کشاورز آینده است؟

کشاورزان آینده که توسط طوفانی کامل از پویایی بازار ، نوآوری ، تغییرات جمعیتی و فلسفه های مدیریتی جدید هدایت می شوند ، به سادگی از خرد متعارف و مدل های تجاری متعارف سرپیچی می کنند. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که فقط 5٪ از مزارع 75٪ یا بیشتر از محصولات کشاورزی آمریکا را تا سال …

چه کسی کشاورز آینده است؟ ادامه »