پاستوریزاسیون

محصولی جدید و کاربردی از تکنوژن- ساخت کشور دانمارک 

شما می توانید تمام اقدامات مربوط به جمع آوری آغوز را در یک روز با این دستگاه مدیریت کنید و همچنین میتوانید آغوز جمع آوری شده را توسط کیسه های مخصوص ذخیره و بطور کاملا بهداشتی و ایمن در فریزر به صورت منجمد نگهداری کنید و همیشه آغوز مناسب و مطلوب در دسترس خواهد بود. کافیست ظرفیت دستگاه را متناسب با مزرعه خود انتخاب کنید و اقدامات بعدی را به عهده دستگاه بگذارید.

پاستوریزاسیون

محصولی جدید و کاربردی از تکنوژن- ساخت کشور دانمارک شما می توانید تمام اقدامات مربوط به جمع آوری...

    محیط کاری