میراویت (پودر ایمپ)

EMAP : مخزن غنی و تغلیظ شده ای از قندهای محلول حاصل از آفریندهای آنزیمی بر نشاسته جو می باشد ، که بعنوان پیش ساز گلوکز در تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد . EMAP محصول شرکت MIRAVIT آلمان می باشد.

مزایای استفاده از EMAP :

 • منبع انرژی با کارآیی بالا
 • اثرات مثبت بر روی فعالیتهای کبد و جلوگیری از بیماریهای متابولیکی ( کتوز، کبد چرب در گاو و مسمومیت زایمان در گوسفند).
 • افزایش خوشخوراکی جیره و در نتیجه افزایش مصرف خوراک
 • بهبود فعالیت میکروارگانیسم های شکمبه (خاصیت پری بیوتیکی).
 • اثرات مثبت بر روی پارامترهای تولید مثلی حیوان
 • فاقد هر گونه اثرات جانبی منفی

میزان مصرف :

 • در گاوهای شیری در دوره انتقال: 100 الی 200 گرم به ازاء هر راس گاو در روز دوره انتقال
 • گاوهای پرواری: 50 الی 100 گرم به ازاء هر راس گاو در روز
 • گوسفند و بز: 10 الی 15 گرم به ازاء هر راس دام در روز
 • اسبان مسابقه : 50 الی 150 گرم به ازاء هر راس اسب در زمان تمرین و در خلال مسابقات

میراویت (پودر ایمپ)

EMAP : مخزن غنی و تغلیظ شده ای از قندهای محلول حاصل از آفریندهای آنزیمی بر نشاسته جو می باشد ، که بع...

  محیط کاری