دستگاه بستر ساز

این دستگاه با توجه به نیاز دام به بستری ارگانیک که عاری از هرگونه آلودگی باشد طراحی و ساخته شده که شامل موارد ذیل می باشد:

  • یک کانتینر 20 فوتی بر روی یک کانتینر 40 فوتی ایزوله
  • یک گردانه دوار استوانه ای ایزوله
  • الکترو موتور 2/2 کیلو واتی ( تنها انرژی مصرفی جهت به حرکت درآوردن سیستم )
  • سیستم تهویه
  • مجهز به یک دستگاه فن سپراتور مدل PSS 3.2-1040 با موتور 4 کیلو واتی
  • کنترل پنل 3 فاز مدل v 400 , Hz 50
  • پله کان و سکو
  • یک دستگاه پمپ کف کش HD به همراه سیستم بالا و پایین برنده

محیط کاری