سیستم فحل یابی و مدیریت سلامت گله Ovalert

Ovalert محصولی از کمپانی هلندی Nedap است که پس از سالها تحقیق و توسعه و کار بر روی آنالیز های حرکتی و رفتاری گاو طراحی و به عنوان نسل جدیدی از ابزار های مونیتور کردن وضعیت سلامت، مصرف خوراک و همچنین بطور دقیق تعیین زمان فحلی گاو به بازار عرضه شده است.
این محصول علاوه بر مشخص کردن گاوهای فحل در گله، زمان مناسب تلقیح را به صورت دقیق به دامدار اطلاع می دهد. همچنین با توجه به ترسیم نمودار های کاملا دقیق بر اساس آنالیز های حرکتی و رفتاری گاو، گزارشی لحظه ای از وضعیت میزان مصرف خوراک، نشخوار، ایستادن، نشستن و حرکت و پیاده روی گاو را ارایه می دهد که با توجه به این اطلاعات با ارزش می تواند وضعیت دقیق سلامت دام را نیز رصد کرد. بعنوان مثال باکوچکترین تغییری در میزان حرکت دام هشداری برای صاحب دام ارسال می شود که نشان دهنده کاهش حرکت دام می باشد و پس از متوجه شدن دامدار می توان به مشکلات سم یا مسایل درونی مشکوک و پیش از وجود هر گونه مشکلی در گاو مورد نظر از وقوع آن پیشگیری نمود.
این محصول در دو نوع پابند و گردنبند قابل ارایه می باشد که نوع پابند آن اطلاعات مربوط به اندام های حرکتی و رفتار های حرکتی دام رو ثبت می کند و نوع گردنبند آن اطلاعات مربوط به مصرف خوراک، نشخوار و مسایل مربوط به تغذیه را ثبت می کند.

سیستم فحل یابی و مدیریت سلامت گله Ovalert

Ovalert محصولی از کمپانی هلندی Nedap است که پس از سالها تحقیق و توسعه و کار بر روی آنالیز های حرکتی...

    محیط کاری