کنوپیور

محصولی بی نظیر برای آماده سازی پستان قبل از دوشش
کنوپیور حاوی اسید لاکتیک با خاصیت ضدعفونی کنندگی بالا بوده و از ورود باکتری به شیر و افزایش بار میکروبی آن جلوگیری می کند و همچنین مانع ورود عوامل بیماریزا به بافت پستان می شود. این محصول سبب رها سازی اکسی توسین در حین آماده سازی پستان ها و خروج کامل شیر می گردد. 
کنوپیور با خاصیت نرم کنندگی قوی سازگار با پوست دست کارگر و پستان دام است از این رو موجب خرسندی کارگران شیردوشی و تسریع عملیات دوشش می گردد. ضمن اینکه آلودگی ها را به طور کامل از سرپستانک ها زدوده، پوست سرپستان را نرم و لطیف کرده و اتصال خرچنگی را تسهیل می نماید. 
روش های متفاوت مصرف این محصول برای تمام دامداری ها ساده و در دسترس می باشد. 


محیط کاری