سیدلاینز

در میان شرکت های مطرح اروپایی، کمپانی CID lines با استفاده از تیم تخصصی و خدمات ارزنده، از جمله معتبرترین و به روزترین شرکتهای پیشرو در زمینه بهداشت به شمار میرود. 

این کمپانی بلژیکی با به کارگیری آخرین متد ها و ایجاد خلاقیت در عرضه محصولات متفاوت و موثر، در اغلب کشورهای جهان نام نیک از خود بر جای گذاشته است. با توجه به روند صنعتی شدن دامپروری در ایران و موقعیت استراتژیک کشورمان در خاورمیانه، نیاز به استفاده از محصولات مرغوب برای افزایش تولیدات دامی باکیفیت، موضوعی مهم به شمار میرود. در این میان توجه به امر بهداشت به منظور پیشگیری از هزینه های گزاف ناشی از کاهش تولید، یک آینده نگری هوشمندانه محسوب میشود. برای رسیدن به این مهم، واردات محصولات ممتاز برای رشد سبد اقتصادی گزینه ای مطلوب است. از این رو انتخاب کمپانی CID lines برای ارتقا مدیریت بهداشتی گله های شیری، گزینه ای مناسب میباشد. 

همکاری تکنوژن و سیدلاینز، نوید بخش آینده ای روشن در صنعت دامپروری مدرن جهت برپایی زیرساختهای مناسب در عرصه بهداشت میباشد.

سیدلاینز

در میان شرکت های مطرح اروپایی، کمپانی CID lines با استفاده از تیم تخصصی و خدمات ارزنده، از جمله معتب...

سید-لاینز-کنومینت

کنومینت

سیدلاینز

محصولی منحصر به فرد برای ضدعفونی کردن سرپستانک ها پس از دوششتیت دیپ با ویسکوزیته بالا بر پایه کلرهگز...

مشاهده

سید-لاینز-کنوپیور

کنوپیور

سیدلاینز

محصولی بی نظیر برای آماده سازی پستان قبل از دوششکنوپیور حاوی اسید لاکتیک با خاصیت ضدعفونی کنندگی بال...

مشاهده

    محیط کاری