خوراک آجیلی برای کره اسب

خوراک آجیلی برای کره اسب 

  • مکملی منحصر بفرد از غلات می باشد .
  • بر اساس نیاز های تغذیه ای حیوان طراحی گردیده است . 
  • سلامت و رشد بهینه کره اسب ها را تضمین می کند .
  • خوشخوراک


آنالیز
مقدار
پروتئین خام
15%
فیبر خام
5.1%
چربی خام
4.05%
کلسیم1%
فسفر0.5%
سدیم0.4%


محیط کاری