خوراک آجیلی برای مادیان های آبستن و شیروار

خوراک آجیلی برای مادیان های آبستن و شیروار

  • مواد اولیه با کیفیت 
  • سطح پروتئین و مواد مغذی بهینه شده
  • حاوی مواد معدنی کم نیاز 
  • خوشخوراک
  • جهت خوراکدهی مادیان های آبستن ، شیرده و حتی نریان 


آنالیز
مقدار
پروتئین خام
16%
فیبر خام
8.5%
چربی خام
5.4%
کلسیم
1.39%
فسفر0.4%
سدیم0.18%
منیزیم22%


محیط کاری