خوراک آجیلی اسب های مسابقه

خوراک آجیلی اسب های مسابقه 

  • سطح انرژی بالا
  • سطح بهینه مواد مغذی
  • مناسب برای اسب های کورس که به یولاف حساسیت دارند . 
آنالیز
مقدار
پروتئین خام
13.5%
فیبر خام
11.6%
چربی
3.9%
کلسیم
1.5%
فسفر
0.6%
سدیم
0.23%محیط کاری