تغذیه

از آنجایی که 65 الی 70 درصد هزینه های جاری در مزارع پرورشی دام صرف تغذیه و خوراک می-شود و بهره برداری از حداکثر پتانسیل تولید دام مستلزم تامین مواد مغذی با کیفیت و کمیت مناسب می باشد. در این راستا شرکت تکنوژن با بهره گیری از کادری مجرب و همکاری با شرکت های به نام در صنعت خوراک دام از جمله: Trouw Nutrition, Derby و Agravis جهت تضمین افزایش راندمان تولید، سلامت گله و بهبود ضریب تغذیه ایی گله ها اقدام به واردات محصولاتی ویژه و تخصصی نموده است.

مشاوره

تغذیه

از آنجایی که 65 الی 70 درصد هزینه های جاری در مزارع پرورشی دام صرف تغذیه و خوراک می-شود و بهره برد...

محیط کاری