اصلاح نژاد

شاید به جرات می توان گفت صنعت دامپروری مدرن رشد چشمگیر خود را بیش از هر چیز دیگر مدیون پیشرفت در زمینه اصلاح نژاد و کار برروی ژنتیک دام ها می باشد. این سخن به معنای کاستن از اهمیت و توجه به دیگر بخش های این صنعت نیست، بلکه اذعان دارد بدون در نظر گرفتن ظرفیت ژنتیکی هر دام و تلاش برای بهبود هر چه بیشتر صفات، محدودیت ژنتیکی موجود اجازه بهبود راندمان را نخواهد داد. 
در این راستا شرکت تکنوژن بعنوان یکی از پیشتازان عرصه ژنتیک و اصلاح نژاد در کشور از سالها پیش با تمرکز بر این مقوله، همکاری خود را با کمپانی CRV که بزرگترین تولید کننده در اروپا و همینطور یکی از 3 کمپانی برتر جهان است آغاز نمود. کمپانی CRV در سال 1874 با نام هلند ژنتیک تاسیس و در سال 2007 با ادغام دو تعاونی VRV و CD-Delta به نام CRV تغییر یافت. این کمپانی با ایجاد ایستگاه هایی در کشور های مختلف همچون هلند - آمریکا - کانادا - آلمان و ... یکی از معدود شرکتهای پیشرو در بهبود نژادهای مختلف شیری، گوشتی و دو منظوره بوده و از سال 1372 نماینگی انحصاری این کمپانی در ایران را شرکت تکنوژن بر عهده دارد.
مشاوره

اصلاح نژاد

شاید به جرات می توان گفت صنعت دامپروری مدرن رشد چشمگیر خود را بیش از هر چیز دیگر مدیون پیشرفت در زمی...

محیط کاری