اسپرم های هلشتاین

کمپانی CRV با داشتن فلسفه ژنتیکی مختص به خود همیشه به عنوان یکی از برترین ها در عرصه اصلاح نژاد دام مطرح بوده است. CRV یا همان هلند ژنتیک سابق با تاکید بر ماندگاری بالاتر و همچنین تولید چربی و پروتئین بیشتر در کنار تولید بالای شیر برای رسیدن به سود آوری هرچه بیشتر مورد توجه بسیاری از دامداران پیشرو بوده است.


تولید شیر بیشتر در کنار چربی و پروتئین بالاتر

شاید به جرات بتوان گفت کمپانی CRV اولین و برترین کمپانی است که علاوه بر افزایش میزان تولید شیر توجه بسیار زیادی بر افزایش میزان تولید چربی و پروتئین داشته است. 


ماندگاری بالاتر، سود آوری بیشتر

یکی دیگر از برتری های کمپانی CRV ماندگاری بالاتر و طول عمر اقتصادی بیشتر گاوهای این کمپانی می باشد که این ویژگی جز شاخص های ارزشمند این کمپانی است. 


باروری عاملی اساسی در ماندگاری

پایت های تولید شده توسط این کمپانی همگی دارای استاندارد 20 میلیون سلول زنده بوده که بدلیل بهره گیری از پایت های یک چهارم سی سی دارای نرخ باروری بالاتری هستند.


معرفی دو فاکتور ارزیابی اختصاصی کمپانی CRV


با توجه به بزرگ شدن گله ها و ایجاد وظایف مختلف در دامداری ها ضرورت مدیریت ساده تر گله از نیاز های اساسی دامداری مدرن می باشد. کمپانی CRV به منظور رسیدن به این هدف و همچنین انتخاب هرچه بهتر نسل های آینده با سلامت بیشتر و کارامدی بالاتر دو صفت اختصاصی معرفی می کند که هر کدام شامل صفاتی اختصاصی است و دامدار را در رسیدن اهداف دقیق تر همراهی می کند.


 Better Life Health

این فاکتور درصد سلامت دام های شما نسبت به میانگین می باشد و بر اساس مطالعات دقیق علمی با توجه به صفات : سلامت پستان، سلامت سم، آسان زایی، مقاوت بیشتر به کتوز و باروری دختران تعیین می گردد.


 Better Life Efficiency 

این فاکتور به معنای انتخاب گاوهایی با تولید بالاتر و ماندگاری بیشتر است که مصرف خوراک کمتری دارند. یعنی گاوهایی کاملا مقرون به صرفه و کارآمد که با کمترین هزینه بیشترین سود آوری را دارند. این فاکتور برآوردی از صفات : مقدار چربی و پروتئین، تداوم شیردهی، طول عمر، فاصله بین زایش ها، قابلیت مصرف خوراک و همچنین وزن بدن می باشد.


مشاهده لیست اسپرم ها

Image Name/pedigree % Health % Efficiency TPI NM$ FM$ Milk (lbs) Fat (%) Protein (%) Rel % Sire CE PL DPR SCS PTAT UDC FLC Feed intake Hoof Health Ketosis Udder Health Longevity
Everest
Woodcrest Mogul Yoder ET x Massey
097HO41742
6 12 2712 822 795 1644 0.10 0.01 78 8.2 6.7 0.8 2.74 2.29 1.87 2.33 2.25 100 104 104 667
Novel
Altaspring x Supersire
097HO41793
5 12 2559 778 752 1946 0.04 0.02 76 7.8 5.5 0.1 2.79 1.41 1.07 0.74 2.30 102 107 103 584
Fearless
De SU Altaleaf ET x Sherac
097HO41772
4 6 2550 712 683 1861 0.02 0.02 77 7.2 5.6 0.3 2.77 2.00 1.44 0.80 2.87 101 102 103 357
Abel
Jerod x Mogul
097HO41444
6 10 2538 710 634 724 0.14 0.06 79 7.5 6.4 3.2 2.75 1.43 1.75 0.79 1.20 104 104 107 756
Landon
Montross x Grafeeti
097HO41630
3 10 2623 696 676 2212 -0.04 0.01 79 6.2 3.5 1.6 2.86 2.00 1.47 1.60 1.98 98 102 102 298
Grand
Mogul x Altaiota
097HO41117
-1 5 2455 536 567 1999 -0.05 -0.02 79 8.4 3.3 -0.7 3.12 2.81 2.09 2.31 2.63 101 99 97 223
Ligero
Woodcrest Mogul Yoder ET x Supersire
097HO41744
5 14 2609 792 764 1525 0.11 0.02 78 7.2 6.2 2.2 2.86 1.27 1.04 0.96 2.05 100 101 102 415
Sonar
Altaspring x Supersire
097HO41593
4 9 2522 769 732 1457 0.14 0.02 76 7.2 5.7 0.5 2.83 1.15 0.91 0.86 2.46 102 102 104 581
Hotline
Altahotrod x Mogul
097HO41774
5 8 2688 742 662 1197 0.17 0.07 75 6.3 3.5 0.3 2.81 3.05 2.72 2.26 3.27 101 104 108 426
Paisley
Tango x Numero Uno
097HO41443
5 11 2564 724 700 1186 0.11 0.01 79 7.0 6.3 4.0 2.86 1.48 1.34 0.79 1.28 101 98 104 635
Solar
Monterey x Supersire
097HO41721
9 13 2544 699 659 1167 0.05 0.03 78 6.7 6.4 1.4 2.78 1.99 1.83 1.35 1.25 101 105 107 601
Amplify
De SU Skyline 1390 x Mogul
097HO41631
2 12 2483 699 655 1176 0.06 0.05 79 5.5 6.6 1.2 3.17 1.45 1.69 1.44 1.34 104 102 95 728
Finn
Supershot x Mccutchen
097HO41722
8 9 2560 667 643 1584 -0.05 0.00 77 8.3 7.4 1.6 2.63 2.04 1.96 1.02 3.17 104 108 110 890
Scifi
Pure x Mccutchen
097HO41656
2 13 2493 665 668 1751 0.04 0.00 78 7.4 4.6 0.3 2.97 1.70 1.58 1.31 1.88 99 102 100 381
Crusoe
Supershot x Headliner
097HO41635
7 7 2653 792 745 1381 0.06 0.04 78 6.9 5.8 2.7 2.77 1.64 1.8 0.58 2.45 104 109 106 613
Chevrolet
Badger Bluff Fanny Freddie x Planet
097HO40927
5 7 2266 497 480 1528 -0.04 0.00 97 7.8 3.1 -0.1 2.77 0.98 0.65 0.74 1.94 106 105 105 436
Landon SiryX
Montross x Grafeeti
097HO41630
3 10 2623 696 676 2212 -0.04 0.01 79 6.2 3.5 1.6 2.86 2.00 1.47 1.60 1.98 98 102 102 298
Ligero SiryX
Woodcrest Mogul Yoder ET x Supersire
097HO41744
5 14 2609 792 764 1525 0.11 0.02 78 7.2 6.2 2.2 2.86 1.27 1.04 0.96 2.05 100 101 102 415

محیط کاری