اسپرم های فلک ویه

در اواخر قرن 18گاوهای سمینتال به کل اروپا صادر شدند. لذا انتخاب های مختلف این دام را تغییر داد. همچنین اسم آنها نیز تغییر کرد. در آلمان و اتریش به عنوان یک گاو سه منظوره انتخاب شد. تولید شیر و گوشت و باربری. آلمان و اتریش این دام را فلک ویه نام گذاری کردند ترجمه آن به انگلیسی به معنای گاو لکه رنگی است. در اروپا که تولید شیر حائز اهمیت است. فلک ویه یک نژاد دو منظوره است و انتخاب در جهت یک نژاد متوازن حفظ شده است.

گاوهای نژاد فلک ویه گاوهای سالم تنومندی هستند که به شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت کاملا سازگار است. آسان زایی باروری خوب و طول عمر طولانی در کنار پتانسیل خوب برای تولید شیر و گوشت از ویژگی های این نژاد است. ترکیب بسیار خوب پستانی و دست و پا همراه با اندازه متوسط بدن برای بازده خوراک و طول عمر اقتصادی ایده آل است. فلک ویه برای آمیخته گری با نژادهای شیری و گوشتی مناسب است زیرا که هتروزیس را به حداکثر می رساند. تجریبات جمع شده طی چندین سال از برنامه های آمیخته گری این نژاد منجر مزایای زیر شده است : 

 • کاهش ورم پستان و شمار سلول های بدنی
 • افزایش مقدار پروتئین در شیر
 • افزایش ذخایر بدنی بیشتر ماهیچه و مواد بیشتر
 • گاوهای سالم با طول عمر اقتصادی خوب
 • تداوم شیردهی عالی در دوره شیرواری
 • کاهش هزینه های دامپزشکی
 • نسبت بالاتر مولفه های شیر برای تولید پنیر

مهم ترین تاثیر نژاد فلک ویه صفات برجسته مادری است. تاکیدی زیادی بر کیفیت پستان و سرپستانک ها دارد. بهبود صفات پستانی تاثیر زیادی بر طول عمر اقتصادی و افزایش تولید شیر داشته و منجر به بهبود اوزان از شیرگیری می شود. زمانی که از گاوهای نر اصیل فلک ویه استفاده می شود نرخ رشد افزایش یافته و گوساله ها در 13 الی 15 ماهگی آماده کشتار هستند که خصوصیات لاشه مطلوبی هم دارند.

اهداف اصلاحی و پرورشی فلک ویه CRV شامل موارد زیر است.

 • تولید شیر 6500تا 7500کیلوگرم به ازای هر شیرواری
 • چربی شیر 4.2درصد و پروتئین شیر 3.7درصد
 • افزایش تولید شیر از اولین شیرواری به سومین شیرواری
 • افزایش طول عمر تولید شیر
 • قد 140الی 150سانتی متر
 • پستان قوی با بافت مناسب و جایگاه درست سرپستانک ها
 • دست و پای بسیار قوی

مشاهده لیست اسپرم ها

اسپرم های فلک ویه

در اواخر قرن 18گاوهای سمینتال به کل اروپا صادر شدند. لذا انتخاب های مختلف این دام را تغییر داد. همچن...

محیط کاری