میکسر شیر

تنظیمات هوشمند جهت:

  • قابلیت تعیین میزان حجم شیر خروجی با توجه به سن گوساله (سه برنامه برای سه سن) 
  • در دو نوع معمولی و خود کشش (باتری قابل شارژ)
  • دارای ظرفیت های مختلف (100، 150 ، 200 ، 250)
  • قابلیت استفاده برای گرم کردن شیر مادر و شیر خشک
  • همزن جهت یکنواختی شیر
  • برنامه شست و شو
  • در مدل Milkshuttle pasteur ، قابلیت پاستوریزاسیون شیر

محیط کاری