فیدر اتوماتیک

فیدر اتوماتیک گوساله:

  • تغذیه اتوماتیک و پرورش هوشمند گوساله
  • تغذیه تعداد 60 راس گوساله با برنامه ای مجزا
  • شست و شوی تمام اتوماتیک
  • تامین شیرتازه،با دمای مناسب
  • نمودار تغذیه ای دوره شیر خواری
  • تعیین مقدار شیر مصرفی روزانه

محیط کاری