اسپرایفو بره

بر اساس روش منحصر به فرد SPRAY DRY تولید می شود ، به نحوی که ذرات چربی در مرکز و پروتئین ها در سطح آن قرار می گیرد و به این نحو قابلیت هضم و جذب افزایش می یابد . 

  • پیش گیری از انتقال بیماری های میش به بره و بزغاله
  • افزایش تولید شیر در اولین دوره شیردهی
  • افزایش باروری
  • افزایش کیفیت پوست و پشم
  • افزایش رشد
  • عملکرد مطلوب در پرواربندی
  • عرضه سریعتر دام به بازار
  • از بین رفتن استرس شیردهی میش
  • امکان برگشت سریعتر میش به چرخه آبستنی و تولید
  • حذف سریع میش های مسن ، کم تولید و ... 

مصرف برای بزغاله :

167 گرم شیر خشک در هر لیتر آب / دمای آماده سازی 45 / دمای خوراک دهی 40

مصرف برای بره :

200 گرم شیر خشک در هر لیتر آب / دمای آماده سازی 45 / دمای خوراک دهی 40
محیط کاری