ده دلیل که باید جهت تغذیه گوسالهها به شیر خشک روی آورد

ده دلیل که باید جهت تغذیه گوسالهها به شیر خشک روی آورد

1- شیر کامل مقدار کمی ویتامین و مواد معدنی در اختیار گوساله قرار میدهد. 

در دهههای اخیر و در طی پژوهشهای مختلف ژنتیکی، تغدیهایی و فیزیولوژیکی کیفیت و ترکیب شیر گاوها دستخوش تغییرات زیادی شده به نحوی که ترکیبات موجود در شیر تامین کننده نیازهای انسان میباشد نه گوساله به دنیا آمده. سطح چربی، پروتین و مقدار تولید شیر در نژادهای مختلف افزایش یافته است که همزمان با آن سطح ویتامینها و مواد معدنی شیر کاهش معنیداری یافته است. نتیجه آنست که دیگر شیر کامل نمیتواند نیازهای تغدیهایی گوساله را تامین نماید. 

در جدول زیر در ستون اول نیازهای تغدیهایی گوساله هولشتاین آورده شده است و در ستون دوم آنالیز ترکیبات موجود در شیر کامل است. عناصر تغذیهایی به رنگ قرمز در این ستون نشاندهنده نقصانهای تغذیهایی شیر کامل در جهت رفع نیازهای گوساله میباشد. 

کمبود ویتامینها و مواد معدنی در گوساله باعث کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن، هضم و جذب نامناسب و اختلالات اسکلتی میشود، همزمان ریسک کمخونی در گوساله ها نیز افزایش میآبد. 

جدول (1) مقایسه نیازهای مواد مغذی مورد نیاز گوساله در دوران رشد و میزان این مقادیر در شیر کامل گاو و شیر خشک اسپرایفو.

2-شیر کامل بیش از اندازه چربی دارد 
سطوح بالای چربی در شیر کامل، سرعت رشد و توسعه شکمبه را کاهش میدهد که متعاقباً روی مصرف کنسانتره و علوفههای خشبی اثرات منفی خواهد داشت. بنابراین در رشد و افزایش وزن پس از شیرگیری نیز اختلال بوجود میآید. همچنین چربی اضافی در گوساله باعث ایجاد اسهال نیز میشود. 
3-شیر کامل میتواند بیماریها را به گوساله شما انتقال دهد . 
هفت بیماری کاملاً شناخته شده وجود دارد که براحتی از طریق شیر کامل بخصوص شیرهای پاستوریزه نشده به گوساله منتقل میشود. عمده این بیماریها عبارتند از: سالمونلا، بیماری یون (پاراتوبرکلوسیس TBC) ، اسهال ویروسی گاوها (BVD) ، مایکوپلاسما، لوکوز گاوها، لپتوسپیروز و در نهایت ورم پستان عفونی. 
4-کمترین مقدار آنتی بیوتیک در شیر میتواند برای گوساله مضر باشد. 
گوسالههای خود را با شیرهای حاوی آنتیبیوتیک تغذیه نکنید، هر چقدر هم که مقدار آنتیبیوتیک پایین باشد. آنتی بیوتیک سرعت رشد و توسعه شکمبه را کاهش داده و متعاقباً افزایش وزن روزانه گوساله کاهش میآبد و از طرفی مقاومت باکتریایی در حیوان بوجود میآورد. 
5-راه بهتری وجود دارد که شیر اضافی مزرعه را بتوانید بدرستی مصرف نمایید. 
شیر اضافی مزرعه را به گوسالههای نر بدهید. این راهکار مناسبی است تا گاوداران بتوانند شیر اضافی موجود در مزرعه خود را بدرستی مصرف نمایند .6 الی 8 لیتر کلستروم در روزهای نخست به تمام گوسالهها خورانده شود و سپس گوسالههای نر خود را با شیرهای اضافی (شیرکامل) تغذیه نمایید. فراموش نکنید گوسالههای ماده خود را (تلیسههای آینده مزرعه) را با اسپرایفو تغذیه نمایید. روزانه میتوانید گوساله-های نر خود را با 6 الی 8 لیتر شیر کامل تغذیه نمایید البته به سطح آهن بدن گوسالههای نر توجه خاص داشته باشید و خوراک آنها را با مکملهای آهن و یا آهن بصورت تزریقی (10 گرم در روز) مکملسازی کنید. 
6-آیا استفاده از شیر کامل آسان است؟ 
استفاده از شیر کامل احتیاج به مدیریت شدید و توجه خاص دارد. شیر کامل زمانی که به جایگاه گوسالهها منتقل میگردد اغلب سرد میشود و یا بدرستی گرم نمیشود و این موضوع باعث ایجاد اسهال در گوسالهها میگردد. شیر کامل محیطی کاملاً مناسب جهت رشد انواع میکروارگانیسمها میباشد و به راحتی امکان آلودگی آن وجود دارد. 
7-استفاده از شیر کامل در ابتداء ممکن است گول زننده باشد. 
گوسالهها در روزهای نخست مصرف شیر کامل ممکن است بسیار سالم بنظر برسند. زیرا سطوح بالای چربی در شیر کامل باعث ایجاد پوست و موهای بسیار براق بر روی بدن گوساله میشود و از طرفی سطوح بالای چربی نیز باعث احساس سیری مناسبی در گوسالهها پس از هر وعده شیردهی میشود. ولی در روزهای بعد کمبود ویتامینها و مواد ومعدنی و همچنین سطوح بالای چربی اثرات خود را نشان خواهد داد. 
8-استفاده از شیر کامل به مفهوم هزینه اضافی کارگری بخصوص در گله های بزرگ است. 
یک محاسبه ساده: 
برای شیردهی 50گوساله شما احتیاج به 15000 لیتر شیر کامل دارید. و این نیروی کارگر بیشتراحتیاج دارد نسبت به زمانی که بخواهید 80 کیسه پودر شیر خشک را در درون ماشین شیردهی بریزید. 
9-اگر بخواهیم چربی شیر کامل را کاهش دهیم کار بیهوده ایی است . 
بسیاری از گاوداران جهت جلوگیر از اثرات منفی چربی زیادی در تغذیه گوسالههای خود اقدام به کاهش سطح چربی در شیر کامل مینمایند. بعضی با افزودن آب به شیر باعث کاهش سطح چربی شیر میشوند با اینکار سطح ویتامینها و مواد معدنی بیش از پیش کاهش میآبد. بعضی دیگر از گاوداران با خامهگیری سعی در کاهش سطح چربی شیر میکنند که با اینکار سطح ویتامینهای محلول در چربی بخصوص ویتامینهای D،A و E را بیش از پیش کاهش میدهند . 
10-نسبت ترکیبات در شیر کامل ثابت نیست. 
مقدار ماده خشک، درصد پروتین، چربی، لاکتوز و دیگر مواد مغذی در شیر کامل گاوها با توجه به شرایط مختلف میتواند کاملاً متغییر باشد، و این موضوع میتواند بر روی سلامت گوساله و بخصوص بر روی منحنی رشد گوساله در زمان از شیرگیری بسیار اثرگذار باشد. از طرفی نوسانات مواد مغذی موجود در شیر میتواند احتمال ایجاد اسهال در گوسالهها را افزایش دهد. 


محیط کاری