ماشین‌های خودکشش تولید کود کمپوست

خط تولیدکاملی از ماشین‌های خودکششی، به ویژه برای تبدیل مواد آلی وکمپوست، برای پاکسازی زمین‌های آلوده و برای تثبیت کود.

این ماشین‌ها که در سطوح طراحی بالا و مطابق با استانداردهای ساخت و ساز برتر تراشکاری توسعه یافته‌اند، طیف گسترده‌ای از نیازهای زیست توده را برآورده می‌کنند و عملکرد بالا را در همه زمان‌ها تضمین می‌کنند.

به دلیل پیکربندی خاص خود، خرد کردن سریع الیاف بلند و تجزیه کلوخه ها یا بلوک‌های مواد را برای مخلوط کردن کامل و اکسیژن رسانی سریع کل توده فراهم می‌کنند، که شرط ضروری برای به دست آوردن کمپوست با کیفیت است.