کمپانی CRV در آمریکا

ایالات متحده با جمعیت تقریبی 9.4 میلیون گاو شیری ، بزرگترین بازار پرورش و اصلاح نژاد گاو در جهان است. ایالات متحده آمریکا جایی است

ادامه مطلب »